นกทัวร์

รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์ รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์ รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์

in Thailand: 0833849993 International: 66833849993 vanvip2558@gmail.com
รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์

นกท้วร์ บริการรถตู้ ระดับ VIP พร้อมคนขับสำหรับเช่า เที่ยวบุรีรัมย์ เที่ยวทั่วไทย คนขับสามารถพูดภาษาอังกฤษ บริการรับจองรถตู้ทั่วไทย รับงานทัวร์ รับงานสัมมนา รับงานดูงานทั่วไทย บริการครบวงจร บริการรถรับส่งสนามบิน บริการจัดหาพริตตี้ รับจองห้องพักในจังหวัดบุรีรัมย์

Toyota Commuter

บุรีรัมย์ รถเช่าบุรีรัมย์ รถเช่าบุรีรัมย์ รถเช่า
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง6,00024 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,50012 ชั่วโมงต่อวัน
ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง1,800-2,5008 ชั่วโมงต่อวัน
ราคา 1 เดือนกรุณาติดต่อสอบถาม

Toyota Ventury

รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง6,00024 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง4,50012 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,5008 ชั่วโมงต่อวัน
ราคา 1 เดือนOn request

Toyota Alphard 2.5 HV AT

บุรีรัมย์ รถเช่า
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง12,00024 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง9,40012 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง8,5008 ชั่วโมงต่อวัน
ราคา 1 เดือนOn request

Hyundai Deluxe

บุรีรัมย์ รถเช่า
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง6,00024 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง4,50012 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,5008 ชั่วโมงต่อวัน
ราคา 1 เดือนOn request

Toyota Vellfive 2.5

รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง12,00024 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง9,40012 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง8,5008 ชั่วโมงต่อวัน
ราคา 1 เดือน On request

Toyota Fortuner 2.7 V2 WD AT

title
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง4,00024 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,50012 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,0008 ชั่วโมงต่อวัน
ราคา 1 เดือนOn request

Toyota Camry 2.5 HV

รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง4,00024 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,50012 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,0008 ชั่วโมงต่อวัน
ราคา 1 เดือนOn request

Honda Accord 2.0 Auto

รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง4,00024 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,50012 ชั่วโมงต่อวัน
รวมน้ำมันเชื้อเพลิง3,0008 ชั่วโมงต่อวัน
ราคา 1 เดือนOn request

Toyota Vios 1.5 Auto

รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์
ราคา 1-6 วัน1,500บาท/วัน
ราคา 7+ วัน1,300บาท/วัน
ราคา 20+ วัน1,000บาท/วัน
ราคา 1 เดือนOn requestบาท/วัน

Nissan March 1.2 Auto

บุรีรัมย์ รถเช่า
ราคา 1-6 วัน1,300บาท/วัน
ราคา 7+ วัน1,150บาท/วัน
ราคา 20+ วัน950บาท/วัน
ราคา 1 เดือนOn requestบาท/วัน

Nissan Almera 1.2 Auto

รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์
ราคา 1-6 วัน1,300บาท/วัน
ราคา 7+ วัน1,150บาท/วัน
ราคา 20+ วัน950บาท/วัน
ราคา 1 เดือนOn requestบาท/วัน

Honda City 1.5 Auto

รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์
ราคา 1-6 วัน1,500บาท/วัน
ราคา 7+ วัน1,300บาท/วัน
ราคา 20+ วัน1,000บาท/วัน
ราคา 1 เดือนOn requestบาท/วัน

Toyota Revo Double Cab

รถเช่า บุรีรัมย์, รถตู้เช่า บุรีรัมย์, รถเช่า บุรีรัมย์ ไทยแลนด์, รถตู้ เช่าพร้อมคนขับ บุรีรัมย์, รถเช่า สำหรับเช่าขับเอง บุรีรัมย์
ราคา 1-6 วัน2,000บาท/วัน
ราคา 7+ วัน1,700บาท/วัน
ราคา 20+ วัน1,400บาท/วัน
ราคา 1 เดือนOn requestบาท/วัน

Toyota Revo Smart Cab

บุรีรัมย์ รถเช่า
ราคา 1-6 วัน1,800บาท/วัน
ราคา 7+ วัน1,500บาท/วัน
ราคา 20+ วัน1,300บาท/วัน
ราคา 1 เดือนOn requestบาท/วัน

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ รถตู้ เช่าพร้อมคนขับไม่รวมน้ำมัน

  1. ค่าเช่า วันละ 1,800 - 2,000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน
  2. เจ้าของรถ เป็นผู้เติมน้ำมันเต็มถังก่อนออกรถทุกครั้ง
  3. ผู้จ้าง เป็นผู้เติมน้ำมันเต็มถังเมื่อสิ้นสุดการใช้บริการของแต่ละวัน รวมทั้งเป็นผู้จ่ายค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและใช้รถ ได้แก่ ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ รถตู้ เช่าพร้อมคนขับรวมน้ำมัน

การคิดค่าบริการ คิดเหมา ตามจำนวนวันรวมค่าน้ำมัน และคำนวณจาก ราคาน้ำมันตามที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ และตามระยะทางของเส้นทางซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือก

บุรีรัมย์ รถบัสสำหรับเช่า

Buriram Bus for Rent

บุรีรัมย์ รถบัสสำหรับเช่า Buriram Bus for Rent บุรีรัมย์ รถบัสสำหรับเช่า Buriram Bus for Rent
  • กรณีเช่ารถเพื่อเดินทางไปรับปริญญา ค่าบริการ คิดเหมารวมน้ำมัน และคำนวณจากเส้นทางในแต่ละจังหวัด
  • ราคานี้ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าที่พัก

คลิกตรงนี้ เพื่อเปิดแผนที่กูเกิ้ล เลือกเส้นทาง เดินทางตาม GPS

Click here to open Google Map, select direction, folow GPS